Çevre politikası

APLAS GENEL OTOMOTİV MAMÜLLERİ SAN.TİC. GİBİ.  aile,

Otomotiv endüstrisi için plastik komponent üretimimizde çevreye duyarlıyız. İşletme olarak gelecek nesillerimize sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmayı, Çevre Yönetim Sistemimizi bu doğrultuda sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Çevre Yönetiminin yasal ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmek
  • Sürdürülebilir Çevre ilkelerini dikkate alarak üretim faaliyetlerini yürütmek,
  • Yüksek performanslı tasarımları destekleyen, enerji açısından verimli ürünler, hizmetler ve teknolojiler satın almak
  • Tasarım aşamasından itibaren tüm süreçleri oluştururken enerji verimli ve çevre dostu teknolojileri göz önünde bulundurmak,
  • Her yıl belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda çevre kirliliğini önlemek amacıyla kaynakları verimli kullanarak enerji tüketimini ve israfı azaltmayı,
  • Yakın gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak,
  • Oluşturulan Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde tüm çalışanlarımızla işbirliği yapmak ve onlara bu bilinci aşılamak,

ana hedeflerimizden biridir.

tr_TRTürkçe